Media en Cultuur – Academische Vaardigheden en Onderzoek

1. Zelfmanagement en voorbereiding

In een geesteswetenschappelijke studie heb je een grote mate van vrijheid om je eigen tijd in te delen. Deadlines voor opdrachten, papers en tentamens vormen weliswaar bakens om op koers te blijven, maar je wordt geacht ook los daarvan de gang erin te houden. Een cursus van 7,5 ECTS staat voor 210 gewerkte uren, oftewel gedurende zo’n tien weken gemiddeld 20 uur per week per vak. Als je het idee hebt dat je het gemakkelijk kunt bijbenen in beduidend minder uren, zou het natuurlijk altijd kunnen dat je een briljante student bent (zij het dat je ook dan aan je status verplicht bent om er meer uit te halen). Het komt echter veel vaker voor dat studenten eigenlijk geen idee hebben waarmee ze die 20 uur per cursus ‘vol zouden moeten maken’ – met het lezen van de stof en nu en dan een opdracht maken ben je immers binnen een dag toch wel klaar? Nee dus, maar vaak merk je dat pas bij de beoordeling en de feedback. Studeren is niet gewoon lezen, en een schrijfopdracht is geen schoolse invuloefening. Bij lezen hoort schrijven, aantekeningen maken, en vooral denken: over wat de auteur nu beoogt, waarom dat relevant is, in welke traditie dat staat, wat er eventueel tegenin te brengen is, waar het mee te verbinden is. Het bestaat ook uit verder lezen dan de verplichte stof: het opzoeken van termen, onduidelijkheden, achtergrondinformatie, tegenargumenten en andere visies. Wie dat soort dingen doet en die bronnen vervolgens verwerkt in opdrachten en papers, komt beduidend verder dan het minimale zesje of de onvoldoende. Bovendien beleef je dan beduidend meer lol aan studeren, bouw je bagage op die je mee kunt nemen naar een master-opleiding of naar de arbeidsmarkt.

Met twee cursussen per blok kom je dus op 40 uur per week. Dat zal je niet elke week halen, maar in principe is studeren een full time job. Tegelijkertijd heb je ook nog andere dingen te doen – sport, uitgaan, een baantje. Dat vereist hoe dan ook zelfmanagement, oftewel een werkbare studieplanning.


Lees meer over:

Of ga naar: