Media en Cultuur – Academische Vaardigheden en Onderzoek

Lezen

Al eeuwenlang wordt kennis overgedragen via teksten, in papieren of – sinds enkele decennia – in digitale vorm. In de loop van je studie zul je dan ook grote hoeveelheden literatuur moeten lezen c.q. bestuderen. Het is echter niet nodig alle teksten even intensief tot je te nemen. Dat hangt af van het type tekst, en de functie die ze kunnen hebben voor het doel dat je wilt bereiken.

Allereerst is het dus belangrijk om soorten tekst te kunnen onderscheiden, en daar je leesstrategie op af te stemmen. Dit hoofdstuk geeft een globale schets van de belangrijkste soorten teksten die je in de loop van je studie zult tegenkomen (journalistieke producten, essays, vakpublicaties en wetenschappelijke publicaties). Vervolgens wordt ingegaan op drie fasen van lezen: oriënterend lezen, begrijpend lezen en kritisch lezen.


Lees meer over:

Of ga terug naar: