Media en Cultuur – Academische Vaardigheden en Onderzoek

3. Citeren volgens Chicago

Chicago 

De Chicago Manual of Style (16e editie) is een zeer uitgebreide handleiding waarin staat hoe je volgens het Chicago systeem om moet gaan met bronnen in een academische tekst. Deze handleiding is online toegankelijk via de universiteitsbibliotheek. Wanneer je de bovenstaande link volgt, wordt je gevraagd in te loggen met je SolisID. De regels omtrent literatuurverwijzing worden uiteengezet in deel 3 van de handleiding (hoofdstuk 14 en 15). In dit deel vind je van bijna elke soort denkbare bron een beschrijving van hoe je ernaar moet verwijzen in de lopende tekst of in een bibliografie of referentielijst. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen het zogenaamde (author-date) systeem (hoofdstuk 15)  en het (notes – bibliography) systeem (hoofdstuk 14).

Bij het (author-date) systeem wordt er in de lopende tekst verwezen naar bronnen door vermelding van de achternaam van de auteur, het jaar van publicatie en eventueel een paginanummer. De volledige beschrijving van de bron (o.a. titel, uitgever, plaats van uitgave etc.) is te vinden in de bibliografie of referentielijst. In het geval van het (notes – bibliography) systeem wordt er niet naar bronnen verwezen in de lopende tekst, maar in voet- of eindnoten. In de noten wordt de bron volledig beschreven. Vervolgens worden alle bronnen in een bibliografie alfabetisch gerangschikt. Er zitten kleine verschillen in de wijze waarop naar de bronnen in de noten en in de bibliografie wordt verwezen.

LET OP: In het eerste jaar van de Bachelor Media en cultuur wordt in alle cursussen gebruik gemaakt van het Chicago systeem (in principe notes – bibliography)

Er bestaat ook een Chicago Manual of Style Quick Guide . In deze gids vind je een kort overzicht van hoe je in de  Chicago Style naar literatuur verwijst via noten en bibliografie. Handig om snel kennis te maken met de basics van deze stijl.


Raadpleeg ook:

Of ga terug naar: