Media en Cultuur – Academische Vaardigheden en Onderzoek

2. Een studieplanning maken

Zeker in het begin van je studie is het handig om een systematische studieplanning te maken. Een paar richtlijnen:

  • Maak elk blok een studieplanning

Dit is niet alleen handig voor jezelf maar ook voor gesprekken met je tutor. Geef een globale indicatie van welke dagdelen (ochtend, middag, avond) je aan welke taken zult besteden: hoor- en werkcolleges bijwonen, lezen/bestuderen van literatuur, bronnen opzoeken, werken aan opdrachten enzovoorts. Plan niet te krap, bouw wat reserve in.

  • Plan je zelfstudie op je meest effectieve uren

De een studeert ‘s ochtends beter, de ander ‘s avonds of ‘s nachts. Probeer zoveel mogelijk te studeren op tijdstippen waarvan je weet dat je energiek en geconcentreerd kunt werken.

  • Plan voorbereiding en uitwerking van colleges in

Hoor- en werkcolleges zijn slechts effectief als je ze degelijk voorbereidt. Reken voor leeswerk 5-10 pagina’s per uur, voor schrijfwerk 100-200 woorden per uur (al kan dat erg uitlopen, omdat denkwerk niet te plannen is). Plan ook de eventuele uitwerking van je collegeaantekeningen in (een half uur tot twee uur, zie paragraaf 2).

  • Begin tijdig aan grote opdrachten als presentaties en werkstukken

Plan de werkzaamheden die daar bij horen niet vlak voor de deadline, maar spreid ze. Begin met een eerste idee, lees er omheen, pas je vraagstelling tussendoor aan. Door steeds even afstand te nemen, kun je laten bezinken wat je hebt en je bezinnen op waar het heen moet.

  • Voorbereiden van tentamens

Een overdosis studie in de week voor het tentamen leidt zelden tot een voldoende, en bovendien ben je de stof dan ook weer in no time vergeten. Aangezien het menselijk geheugen zo’n zes inprentingen nodig heeft om iets te laten beklijven, is het zaak zoveel mogelijk van die ‘beklijf’- handelingen uit te voeren. Dat bestaat niet alleen uit grondig lezen, en herlezen, maar ook het maken van samenvattingen en schema’s. Reken daarvoor op zo’n vijf bladzijden per uur. Doornemen met medestudenten werkt ook inprentend.

  • Wees realistisch

Het allerbelangrijkste aan een studieplanning, hoe globaal ook, is dat deze werkbaar is voor jezelf. Kom je telkens in de problemen daarmee, blijf dan niet hangen in frustratie. Bespreek dit met je docent of tutor, of volg een cursus in effectief studeren, zoals aangeboden door de universiteit (bijna wekelijks aangekondigd in het U-blad).

 

De gang erin houden

 

Zeker in het begin van je studie is het raadzaam om je zo veel mogelijk aan je eigen planning te houden. Er lijkt altijd wel iets tussendoor te komen en vaak kost een opdracht gewoon meer tijd dan gedacht. Een paar tips om de gang erin te houden:

  • Verzet je tegen uitstellen. Als je te vaak neigt tot treuzelen, verzuimen of uitstellen, ga dan na waar het aan kan liggen: ben je niet gemotiveerd, heb je te veel taken op je genomen, of te moeilijke taken?
  • Leer nee te zeggen. Als zich onverwachte leuke dingen voordoen die niet passen in je planning, kun je er ook van afzien of ze verschuiven naar een moment dat je wel uitkomt.
  • Leer prioriteiten te stellen. Mocht je in tijdnood komen maak dan een lijstje van wat echt moet vóór een bepaald moment, en richt je daarop. Neem dat wat je niet af hebt gekregen mee in de planning voor de week erna.
  • Combineer verschillende bezigheden. Tijdens afwassen, boodschappen doen, of fietsen kun je heel goed je hersens gebruiken en nadenken over bestudeerde stof. Dat is ook een vorm van memoriseren.

 

Soms ligt je planning aan diggelen door dingen waar je geen invloed op hebt, zoals langdurige ziekte en sterfgevallen. Je docenten beoordelen je echter primair op je resultaten en bijgewoonde lessen, en niet op of je ‘schuld’ hebt aan je verzuim. Wanneer je hierdoor studievertraging dreigt op te lopen, is het verstandig om contact op te nemen met de studieadviseur.

Wanneer je regelmatig met de tijd in de knoop komt en je wilt ontdekken waar dat aan ligt, dan kan een cursus of workshop van het COLU uitkomst bieden. Het COLU (Centrum voor Onderwijs en Leren) organiseert meermalen per jaar workshops Studieplanning/timemanagement en Zelfmanagement, zie voor meer informatie de volgende website www.uu.nl/opkikker


Lees meer over:

Of ga terug naar: