Media en Cultuur – Academische Vaardigheden en Onderzoek

Home

De Handleiding Academische Vaardigheden 2.0 Media en Cultuur  voor studenten van media- en cultuurwetenschappelijke opleidingen kon tot nu toe alleen als pdf-bestand worden geraadpleegd. Op deze site wordt de handleiding digitaal aangeboden.

De vaardigheden worden op deze site  stapsgewijs in vijf hoofdstukken toegelicht:

  1. Studeren: Zelfmanagement en voorbereiden
  2. Academisch lezen: Tekstgenres en leesstrategieën
  3. Academisch schrijven: Korte en middellange teksten
  4. Onderzoeksopzet schrijven: Papers en eindwerkstukken
  5. Academisch citeren: Bronverwijzingen en bibliografie

Ga voor een volledig overzicht met links naar de hoofdstukken en sub-hoofdstukken naar het inhoudsoverzicht Academische Vaardigheden Media en Cultuur. Je kunt ook via de tabbladen navigeren of de zoekfunctie gebruiken om specifieke informatie te vinden.

Naast de toelichtingen op de diverse academische vaardigheden worden ook de volgende checklists aangeboden:

Heb je vragen of suggesties: geef commentaar hieronder op deze site of stuur een email aan de onderwijscoördinator van het Departement Media en Cultuur:

Wil je de handleiding of stukken daarvan downloaden en printen, vind je het pdf-bestand hier.